Pokretanje ovrhe

Pokretanje ovrhe

Što je ovrha i kako izgleda pokretanje ovrhe?

Neovisno o tom jeste li obični građanin, poduzetnik, obrtnik, direktor firme ili netko drugi, svakako je korisno znati što je ovrha i kako izgleda pokretanje ovrhe. Ovrha je najkraće rečeno postupak prisilne naplate određene tražbine. Ovrha se temelji na određenoj ispravi, tzv. ovršnoj ispravi, za koju se predmnijeva da je istinita. Drugim riječima, nije potrebno provoditi sudski postupak kako bi se utvrdio pravni temelj tražbine koja se želi ovršiti. Taj postupak je ili već proveden, pa presuda ima značaj pravomoćnosti i izvršnosti (ovršivosti) ili je riječ o vjerodostojnoj ispravi poput računa, na temelju koje se odmah može pokrenuti ovrha. Subjekti u ovrsi su ovršenik, tj. osoba nad kojom se provodi ovrha, i ovhovoditelj, osoba koja je radi naplate svoje tražbine pokrenula ovršni postupak. Konačno, samo pokretanje ovrhe se vrši putem ovršnog prijedloga, tj. podneska kojega ovrhovoditelj podnosi sudu ili javnom bilježniku. Ovrhovoditelj u tom ovršnom prijedlogu zahtjeva od javnog bilježnika ili suda (najčešće je riječ o javnom bilježniku) donošenje rješenja o ovrsi. Ako prijedlog za ovrhu sadrži sve zakonom propisane elemente, javni bilježnik će donijeti rješenje o ovrsi po kojemu će se ovrha provesti.

Pokretanje ovrhe na novčanim sredstvima

Ukoliko vas zanima pokretanje ovrhe na novčanim sredstvima, utoliko će FINA biti mjesto na kojemu ćete to napraviti, i to na sljedeći način. Najprije, morate FINI dostaviti osnovu za plaćanje. Kao što smo prethodno spomenuli, osnova za plaćanje će biti isprava na temelju koje se može pokrenuti ovrha. To može biti sudska odluka s klauzulom o pravomoćnosti i izvršnosti, bjanko zadužnica, ovršna nagodba, europski platni nalog itd. Uz to, FINI se mora priložiti i ispunjen odgovarajući zahtjev za pokretanje ovrhe. Konačno, treba se priložiti i dokaz o uplaćenom predujmu s osnove naknade za provedenu ovrhu (račun). Takav predujam uvijek plaća ovrhovoditelj. Visina takvog predujma odredit će se s obzirom na vrijednost predmeta spora, tj. s obzirom na iznos tražbine koju kao ovrhovoditelj želite ovršiti. Tako će predujam za vrijednost predmeta spora do 199, 99 kn iznositi 50 kn, od 200 do 999, 99 kn iznositi će 70, od 1. 000 kn pa do 5. 000 kn 100 kn predujma i tako dalje. Nakon što dostavite FINI sve prethodno navedeno, dakle ispunjeni zahtjev, ispravu na temelju koje će biti provedena ovrha, te valjani dokaz o uplati predujma, uspješno ste pokrenuli ovrhu!

Pokretanje ovrhe i postupak ovrhe

Kao što smo rekli, pokretanje ovrhe započinje Prijedlogom za ovrhu tj. za izvršenjem. Pretpostavka pokretanje ovrhe je ta da dužnik ne želi dobrovoljno ispuniti dužnu činidbu koju po sudskoj presudi ili vjerodostojnoj ispravi treba ispuniti, već ga je na to potrebno prisiliti. Tako vjerovnik, tj. ovrhovoditelj, može u prijedlogu za ovrhu zahtjevati izvršenje npr. prodajom nepokretnih ili pak pokretnih stvari koje su u vlasništvu dužnika, sada ovršenika. Vrlo je korisno znati ne samo kako izgleda započinjanje ovrhe, već kako i zgleda postupak ovrhe kako bi znali na što se sve trebate pripremiti i što očekivati. Ovršenik će na spomenuti prijedlog za ovrhu imati pravo podnijeti prigovor protiv rješenja o ovrsi. U tom slučaju će u većini slučajeva započeti parnični spor. Protiv rješenja o donesenom rješenju može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dostave rješenja. Uzmite u obzir da su u ovršnom postupku rokovi kraći nego u parničnom postupku, upravo zbog hitnosti koje izvršenje presude zahtjeva.

Tagovi:

VIŠE IZ KATEGORIJE

Kako izračunati postotak

Kako izračunati postotak

Znanje o tome kako izračunati postotak je ono koje smo svi stekli kroz svoje obrazovanje. Ipak, s vremenom, ponajviše zbog ne korištenja takvog načina računanja kao i zbog svedostupnih kalkulatora, on

Mogu li blokirani dignuti kredit

Mogu li blokirani dignuti kredit

Ako vam se dogodio taj nemili događaj i u blokadi ste, vjerojatno se pitate mogu li blokirani dignuti kredit? Naime sve češći je događaj gdje građani, nažalost, ne mogu podmiriti svoje mjesečne obveze

Mogu li izvanredni studenti primati stipendiju

Mogu li izvanredni studenti primati stipendiju

Određeni broj studenata spada u izvanredne studente. Takav status se može steći već pri upisu na fakultet ili tokom studija. Status izvanrednog studenta može biti dodjeljen zato što student ima stalni

Može li umirovljenik otvoriti paušalni obrt

Može li umirovljenik otvoriti paušalni obrt

Umirovljenje je period života kada osoba završava sa svojom poslovnom djelatnošću prvenstveno zbog starosti, te odlazi na zasluženi odmor. Cjeloživotni rad koji nerijetko vodi do čovjekove iscrpljenos